نام فعالیت
کد نام
112آموزش و تدریس از طریق اینترنت(آموزش از راه دور)
74آیینه دوزی
1160ابریشم بافی
389ابریشم بافی
477ابریشم دوزی
189ابریشم دوزی
1186ابریشم دوزی
43اجاق قراقی
1697اسکاچ
558بادبزن بافی
1508بادبزن بافی
1428بافت تابلو فرش
632بافت تابلو فرش
163بافته های ترکیبی
576بافندگی
246بافندگی دستی
211بافندگی ماشینی
133بافندگی ماشینی
49بامبو بافی
647بچه گانه دوز
190بخارا دوزی
224بسته بندی تخم مرغ بومی
297بلیش دوزی
1104بهبافی گلیم
111بهبافی گلیم
397پته دوزی
693پته دوزی
1518پته دوزی
53پرده بافی حصیری
91پرده دوزی
316پرده دوزی
1040پرده دوزی
1369پرده دوزی
937پرورش بوقلمون خانگی
129پرورش بوقلمون خانگی
522پرورش غاز
977پرورش غاز
544پرورش ماهیان زینتی
881پرورش ماهیان زینتی
485پریوار دوزی
296پشتی بافی
273پلاس بافی
762پوستین دوزی
750پوستین دوزی
1527پوستین دوزی
565پولک دوزی
638پیله دوزی
308تایپ و ترجمه
278تایپ و ترجمه
69تذهیب
172ترکه بافی ( ارغوان بافی، مروار بافی، چم بافی)
396ترمه بافی
698ترمه دوزی
281تسبیح سازی
185تشعیر
755تفرشی دوزی
1400تکه دوزی
808تکه دوزی
879توپ دوزی
805توپ دوزی
83توپ دوزی
66توربافی
5توربافی
68توربافی
484توربافی
440توربافی فلزی
76توربافی فلزی
1094توربافی فلزی
1602توربافی فلزی
664تولید بافتنیهای سنتی (قلاب بافی، عروسک محلی، مداخله بافی، بافتنیهای سنتی و گرگور بافی)
1478تولید بافته های بدون گره
1467تولید بافته های گره دار
11تولید پوشاک سنتی
1027تولید پوشاک سنتی
722تولید چاپهای سنتی روی پارچه (قلمکاری، کلاقه‌ای، قلمکاری نقاشی، نقاشی روی ابریشم و گره خورد)
182تولید چاپهای سنتی روی پارچه (قلمکاری، کلاقه‌ای، قلمکاری نقاشی، نقاشی روی ابریشم و گره خورد)
97تولید رودوزی های سنتی
1005تولید رودوزی های سنتی
411تولید رومیزی
1695تولید فیلتر هوای وسایط نقلیه
1692تولید ماسک تنفسی
1331جاجیم بافی
855جاجیم بافی
564جاجیم بافی
374جاجیم بافی
382جارو بافی
717جارو بافی
1294جارو بافی
1535جانماز بافی
903جانماز بافی
292جلد سازی
64جواهر سازی
668جوراب‌بافی
1253جوراب‌بافی
1277چادر دوزی
1430چادر دوزی
637چادر شب بافی
697چاروق دوزی
858چشم دوزی
905چهل تکه دوزی
473چیغ بافی
554حصیر بافی
984حصیر بافی
1036حصیر بافی
48حکاکی چرم
184حکاکی روی فلز
14خاتم سازی و خاتم کاری
71خاتم سازی و خاتم کاری
628خاتم کاری
946خامه دوزی
528خراطی
187خراطی
325خطاطی
306خورجین بافی
986خوس دوزی
216خیاطی زنانه
498خیاطی لباس عروس
321خیاطی مردانه
1075خیاطی مردانه
1301خیاطی مردانه
649خیاطی و گلدوزی
726خیاطی و گلدوزی
807دارایی بافی (ایکات)
1212دوخت لباسهای محلی
225دوخت لباسهای محلی
1023ده یک دوزی
207راسته دوز
104رنگ آمیزی نقشه فرش
1021رودوزی سنتی
1414رودوزی سنتی
782ریسندگی
707ریسندگی
1309زاتاه دوزی
857زری بافی
1116زنبور‌داری
1073زنبور‌داری
659زیلو بافی
466زیلو بافی
1317زیلو بافی
180زیور آلات سنتی
136ساخت ادوات موسیقی
294ساخت ادوات موسیقی
394ساخت ساز سنتی
249ساخت ساز سنتی
690ساخت ظروف چوبی
167ساخت گلهای چرمی
277ساخت وسایل چرمی(کمربند، کیف و ...)
515سبد بافی
747سبد بافی
1359سبد بافی
1058ستاره دوزی
904سجاده بافی
378سراجی سنتی
1092سرافی دوزی
1122سرمه دوزی
1056سرمه دوزی
1351سرمه دوزی
59سفال و سرامیک
1174سکه دوزی
469سوخت روی چرم
802سوخت روی چوب
1090سوزن دوزی
1442سوزن دوزی
1148سوزن دوزی
1237سوزن دوزی بلوچی
1120شالبافی
945شالبافی
1286شالبافی
1146شبکه دوزی
1543شبکه دوزی
985شبکه دوزی
1200شرابه دوزی
864شلواردوز
1022شمد بافی
1225شمسه دوزی
1698شیرینی سنتی
392صحافی سنتی
1250صدف دوزی
169صفحه آرایی کتاب
790صفحه آرائی و حروفچینی کامپیوتری
58صنایع دستی دریایی(صدف سازی و ...)
291صنایع دستی مسی( تابلو، وسایل تزئینی)
1137ضخیم دوز زنانه
1172ضخیم دوزی
1455ضخیم دوزی
551طراحی بصورت داغ روی چرم
388طراحی سنتی قالی
218طراحی سنتی قالی
317طراحی نقشه فرش و گلیم
705طراحی و دوخت لباس
102طراحی و دوخت لباس محلی
480طراحی و نقاشی
192طلا و جواهر سازی
132طلا و جواهر سازی
571طناب بافی
1057عبا بافی
643عروسک بافی
758عروسک سازی
1198عروسک سازی
1488عروسک سازی
127قالیبافی
548قالیبافی
289قالیبافی
240قالیبافی ابریشم
1223قالیبافی ابریشم
1091قلاب بافی
1121قلاب دوزی
778قلابدوزی
1274قلابدوزی
1147قلاویز کاری
1248قلاویزکاری
830قلاویزکاری
10قلمزنی
299قلمزنی
391قلمزنی
1298قیطان دوزی(فتیله دوزی، مغزی دوزی، یراق دوزی
63کاشی هفت رنگ
1341کاموا بافی
982کپو بافی
1492کتیبه دوزی
1502کردی دوزی
1262کردی دوزی بانوان
1379کلاه دوزی
1387کلاه دوزی
1512کم دوزی( کمان دوزی، کمه دوزی)
1394کنف بافی
1457کنف بافی
342کوبلن‌دوزی
1385گبه بافی
1272گبه بافی
1321گلابتون دوزی
1108گلدوز ماشینی
1342گلدوزی
1232گلسازی
1419گلسازی
811گلسازی
623گلیم بافی
1510گونی بافی
1408گونی بافی
287گوهر تراشی
1173گیوه بافی
1500گیوه بافی
1422گیوه بافی
1199گیوه دوزی
1224ماشته بافی
1249مخمل بافی
1361مخمل دوزی
1377مرصع دوزی ( سنگ دوزی)
860مروارید بافی
1392مروارید دوزی
435مرواریدبافی
479مشبک سازی فلزی
351مشبک کاری
626معرق چرم
603معرق کاری
901معرق کاری
1406مقان دوزی
520مکرومه‌بافی
815ملحفه دوزی
1420ملیله دوزی
560ملیله سازی
942منبت ریز( آباده و گلپایگان)
482منبت کاری
444منبت کاری
1434منجوق دوزی
1273موج بافی
1297میل بافی
561مینیاتور سازی
1436نخ تابی
1354نخ تابی
312نخ ریسی
834نساجی سنتی و خانگی
764نساجی سنتی و خانگی
590نقاشی
634نقاشی
1447نقاشی روی پارچه
773نقاشی روی پارچه
825نقاشی روی چرم
44نقاشی روی چرم
168نقاشی روی چوب
323نقاشی روی سفال
1586نقاشی روی سفال
1412نقاشی روی سفال
694نقاشی روی شیشه - ویترای
54نقاشی روی صدف
1460نقده دوزی
347نقره سازی
487نقره سازی
1471نقش دوزی
751نگارگری ایرانی
1482نوار دوزی
419نویسندگی(داستان- شعر - فیلمنامه- نمایشنامه- آموزشی و ....)
1134ورنی بافی
1319ورنی بافی
1320ورنی بافی
505ویراستاری
1296هویه کاری پارچه
1498هویه کاری پارچه